Zonnepanelen

Zonnepanelen

Een zonnepaneel is ontworpen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Iedere particulier kan door zonnepanelen aan te schaffen, duurzaam stroom opwekken. U kunt twee dingen doen met de stroom die u met zonnepanelen opwekt.

U gebruikt de stroom direct in huis of u levert de stroom tegen een vergoeding aan het stroomnet. Er zijn drie verschillende soorten zonnepanelen: polykristallijne, monokristallijne en amorfe zonnepanelen.

Omvormers

Een omvormer zorgt ervoor dat de stroom die de zonnepanelen opwekken meteen bruikbaar is in huis. Een omvormer zet de gelijkstroom van een serie zonnepanelen om naar wisselstroom.

Er zijn twee soorten omvormers: string-omvormers en micro-omvormers. Bij een string-omvormer zijn alle zonnepanelen in serie aan elkaar geschakeld en verbonden met dezelfde omvormer.

Bij een micro-omvormer zijn de zonnepanelen niet aan elkaar gekoppeld en wekt elk zonnepaneel zijn eigen maximale vermogen op.

Waarom?

Waarom zonnepanelen? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Er zitten heel veel positieve punten aan zonnepanelen. Een zonnestroominstallatie is een schone energiebron zonder maatschappelijke nadelen.

U levert een positieve bijdrage aan een duurzame toekomst. Zonnepanelen maken geen geluid, verspreiden geen geur en zijn makkelijk in het gebruik. U bent baas van uw eigen elektriciteitsvoorziening en vrijwel onafhankelijk van een energiemaatschappij. Als klap op de vuurpijl profiteert u jarenlang van een lage energierekening.